apsolutne koordinate


apsolutne koordinate
• absolute coordinates

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • apsolutan — ȁpsolūtan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji se uzima i promatra sam za sebe bez odnosa prema drugome; neograničen 2. koji je savršen po prirodi ili kvaliteti; cjelovit, kompletan, potpun 3. a. koji nije miješan [apsolutni alkohol]; čist b …   Hrvatski jezični portal